6. МОДУЛ - Професионални развој наставника


1. ниво - Технолошка писменост

Циљеви наставног плана и програма

.

Наставничке компетенције 

.

Исходи за наставнике

.

Примери методологије (за школовање и стручно усавршавање наставника)

.2. ниво - Продубљено знање

Циљеви наставног плана и програма

.

Наставничке компетенције 

.

Исходи за наставнике

.

Примери методологије (за школовање и стручно усавршавање наставника)

.

3. ниво - Креирање знања

Циљеви наставног плана и програма

.

Наставничке компетенције 

.

Исходи за наставнике

.

Примери методологије (за школовање и стручно усавршавање наставника)

.
Comments