Дигитално држављанство

Три нивоа дигиталне интелигенције

Пројекат Ди-кју (Дигитална интелигенција за свако дете) разликује три нивоа дигиталне интелигенције:
 1. Дигитално држављанство - постају дигитални лидери, користе технологију на ефикасан и одговоран начин.
 2. Дигитална креативност - креирају нове садржаје, остварују идеје користећи нове технологије и медије.
 3. Дигитално предузетништво - уз помоћ технологије у стању су да доведу до промене и да решавају проблеме

Од дигиталног држављанства до предузетништва

Аутори пројекта Ди-кју (DQ) развили су посебан план и програм за развој дигиталних компетенција код деце, у који су укључени и наставници, и родитељи, и субјекти образовне политике. У првој фази наставног плана развијају дигитално грађанство (Digital Citizenship) код младих и деце. 
Идентификовали су осам аспеката дигиталног држављанства деце и младих и одредили показатеље за сваки аспект. Показатељи користе родитељима и наставницима да процене своју децу/ ученике, али и уда поставе циљ шта треба да подуче. Ученицима показатељи служе такође да задају циљ себи и да се самопроцене.

1. Идентитет дигиталног грађанина
   • Разуме природу дигиталног света.
   • Поседује знање и вештине за изградњу и управљање здравог идентитета, офлајн и онлајн.
   • Свестан је глобалног грађанства у дигиталном простору.

2.
Управљање временом пред екраном
   • Успоставља равнотежу између физичке и виртуелне стварности.
   • Самоконтролисано користи дигиталну технологију и разуме нежељене ефекте претераног коришћења, мултитаскинга, зависности од дигиталних медија.
   • Управља временом и поставља себи границе, не дозвољава да му дигитално преузме живот.

3.
Управљање дигиталним траговима
   • Разуме природу дигиталне комуникације.
   • Зна да су дигитални трагови све што говори и ради на мрежи.
   • Свестан је природе дигиталних трагова, последица по онлајн репутацију.
   • Вешто и одговорно управља својим дигиталним траговима, свестан утицаја сопствених дигиталних трагова. 

4.Управљање сајбер-насиљем
   • Дисциплиновано, безбедно и одговорно користи дигиталне медије.
   • Зна да препозна сајбер-насиље и како да га мирно избегне.
   • Зна да се снађе у проблемима, мудро тражи помоћ пре него што проблематична ситуација измакне контроли.

5. Дигитална емпатија
   • Осетљив је на потребе и осећања своја и других на мрежи, у онлајн интеракцији.
   • Помаже онима којима је потребна помоћ и  комуницира с њима.
   • Не осуђује лако друге на мрежи и не поводи се за већином као стадо.
   • У искреним и отвореним је односима са пријатељима, наставницима и родитељима, офлајн и онлајн.

6. Критичко мишљење
   • Има знање и вештине за процену информација, садржаја и контаката на интернету.
   • Разуме штетне ефекте лажних информација, насиља, непримерених садржаја и странаца на мрежи
   • Критички размишља и разликује праве од лажних информација, добра и штетан садржај, поуздане и спорне контакте.

7. Управљање приватношћу
   • Поседује знање и вештине да личне податке дели дискретно.
   • Обезбеђује и штити приватност своју и својих контаката.
   • Свестан је да је приватност основно људско право.

8. Управљање сајбер безбедношћу
   • У стању је да уочи опасност и заштити себе и друге од разних сајбер-напада (спам, превара и сл).
   • Користи практичне вештине као што су креирање јаке лозинке, тајност лозинке и сл.

Comments