Дигитална интелигенција

Шта је дигитална интелигенција

Израз дигитална интелигенција треба да схватимо условно, слично изразима емоционална интелигенција или социјална интелигенција. За разумевање света и живот у њему некадашње вештине нису више довољне, отуда се говори о "новим" и вишеструким интелигенцијама које су модерном човеку потребне. Тако и дигитална интелигенција подразумева  
друштвене, емоционалне и когнитивне способности; сет знања, вештина и способности које су потребне да бисмо емоције и понашање прилагодили тако да одговоре на изазове и захтеве живота у дигиталном добу. Те способности су засноване на људским вредностима поштовања, саосећања, разборитости; вредностима које омогућавају мудру и одговорну употребу ИТ. 
Тим аутора и саветника у глобалном пројекту Ди-кју - Дигитална интелигенција за свако дете (DQ - Digital Intelligence for Every Child) разликује осам области дигиталних компетенција којима треба да овлада човек дигиталног доба. 
  1. Дигитални идентитет - креирање и управљање својим онлајн идентитетом и угледом; свест о постојању дигиталног идентитета других; управљање краткорочним или дугорочним утицајем нечије присутности на мрежи. 
  2. Коришћење дигиталног - способност коришћења дигиталних уређаја и медија; самоконтрола ради постизања равнотеже између времена проведеног на мрежи и свакодневног живота, тј. онлајн и офлајн.
  3. Дигитална сигурност - способност управљања ризицима на интернету и друштвеним мрежама (сајбер-насиље и др) и препознавање проблематичних и непримерених и начина како се ти ризици могу избећи и ограничити.
  4. Дигитална безбедност - способност откривања сајбер-претњи и разумевање и коришћење најбољих и одговарајућих сигурносних метода и алата за заштиту.
  5. Дигитална емоционална интелигенција - способност емпатије и успостављања добрих односа са другима на мрежи.
  6. Дигитална комуникација - способност конструктивне комуникације и сарадње са другим корисницима помоћу дигиталне технологије и медија
  7. Дигитална писменост - способност проналажења, процене, коришћења, дељења и креирања садржаја уз помоћ дигиталне технологије, укључујући и основне компетенције у кодирању.
  8. Дигитална права - способност разумевања и поштовање личних и законских права, као што су право на приватност, интелектуална својина, слобода говора и др.
Лепеза области шири се даље на конкретне компетенције (графикон доле).
Подстранице (1): Дигитално држављанство
Comments