ДИГИКО акција


Мета-оквир 

Предлог ДИГКОМП могао би да послужи као кишобран или мета-оквир за текуће оквире, иницијативе, програме и сертификате.

Међутим, ово остаје концептуални оквир, као оглед који никад није имплементиран. Каснији корак састојао би се у томе да појединци, институције, организације и удружења опробају овак оквир у пракси, да га измене, прилагоде и побољшају у складу са повратним информацијама од практичара и корисника.

Неће сви грађани, ученици, или корисници бити заинтересовани за развој свих компетенција које су овде наведене. Остаје, дакле, на корисницима, установама, посредницима или иницијативама програмера који су вољни да користе предлог, да га и прилагоде својим потребама.

Дигико-беџ ЗУС-а за дигиталне компетенције

Под кишобраном овог мета-оквира ЗУС као стручно удружење просветних радника започео је своје активности на развоју и разумевању дигиталних компетенција:
  • превод и прилагођавање на језичком нивоу;
  • дугорочно планирање активности којима ће да развијају дигиталне компетенције запослених у образовању, и, посредно, ученика;
  • вредновање постигнутих дигиталних комептенција дигиталним беџевима које се издају корисницима и о којима се води евиденција на листама носилаца беџеве, претраживим по имену и по врсти компетенције.


Подстранице (2): Показатељи Самопроцена
Comments