Показатељи


А - средњи ниво

Информација

 • Разумевање шта је претраживач 
 • Проналажење начина за претраживање преко једноставних речи 
 • Разумевање начина чувања садржаја и информација 
 • Разумевање ауторских права којима су заштићене информације 
 • Разумевање потребе за провером информација

Комуникација

 • Сазнања о различитим дигиталним каналима комуникације 
 • Разумевање коришћења неких алата за комуникацију. 
 • Свест о основним принципа за комуникацију преко дигиталних средстава.
 • Свест о коришћењу технологије за сарадњу с другима.


Креирање садржаја

 • Више сазнања о различитим алатима, софтверу и пакетима за креирање садржаја 
 • Разумевање начина на које се користе неки једноставни алати 
 • Разумевање начина модификације садржаја
Безбедност

 • Сазнања о једноставним начинима заштите (лозинке, антивирус, избегавање дељења информација) 
 • Разумевање самозаштите од болести зависности или сајбер-насиљаРешавање проблема

 • Знања о томе коме се може обратити за помоћ у случају да нешто не ради или не може да се уради 
 • Разумевање могућности различитих технологија као помоћи у решавању свакодневних проблема

Б - средњи ниво

Информација

 • Проналажење путем ефикасних метода претраге 
 • Проналажење и коришћење различитих стратегија процене информација. 
 • Проналажење начина редовног одржавања датотека и садржаја и имплементација у праксу. 
 • Разумевање термина као што су ауторска права, без права измене и са правом измене, Креативна заједница.

Комуникација

 • Сазнање и опробавања да се са другима комуницира на више начин. 
 • Сазнање и редовно коришћење начина за размену датотека и садржаја са другима. 
 • Бити сигуран да се коопеартивни алати користе и у складу са могућностима алатима и својим потребама. 
 • Повећана сазнања о онлајн услугама. 
 • Сазнања о понашању на интернету.

Креирање садржаја

 • Сазнање и коришћење могућности ИКТ за креирање садржаја 
 • Упознавање са мултимедијалним алатима 
 • Разумевање примене дозвола на креираном садржају 
 • Сазнања о алатима који подржавају стварање нових програма или апликација.


Безбедност

 • Сазнање и примена селективног приказа информација о себи на мрежи 
 • Сазнање и коришћење низа алата за заштиту дигиталних уређаја 
 • Сазнање о утицају технологија на животну средину


Решавање проблема

 • Приступање изворима или центрима који показују дигиталне технологије, са шансом да се истражи њихова употребу у складу са личним потребама. 
 • Оспособљеност за приступ изворима или центрима који нуде техничке савете, и омогућавају појединцу да стекне лично искуство у решавању техничких проблема.
 • Стварање сопствене мреже експерата који изнова пружају помоћ

Ц - напредни ниво

Информација

 • Сазнање о постојању ширег спектра техника и стратегија претраживање. 
 • Шира сазнања о стратегијама провере и филтрирања информација. 
 • Сазнање и опробавања различитих метода и средстава за организацију информација. 
 • Разумевање различитих врста дозвола и начина њихове примене.


Комуникација

 • Сазнања и опробавања многих комуникационих алата и уређаја. 
 • Сазнања и опробавања комуникационих алата у контексту и одмерено према потребама и намени. 
 • Сазнања о широком спектру уређаја и алата за комуникацију и идентификовање који је од ових алата и уређаја најбољи спрам намене и потребе. 
 • Учешће у грађанским иницијативама и акцијама путем мреже.

Креирање садржаја

 • Избор начина за стварање садржаја са којима нису познати и њихово коришћење у складу са наменом и потребама 
 • Сазнања и коришћење начина за измену и побољшање садржаја. 
 • Сазнања и коришћење стручних начина комбиновања постојећих садржаја. 
 • Упознавање са различитим врстама лиценци. 
 • Учење о шифрама и програмима

Безбедност

 • Сазнање и коришћење широког спектра стратегија заштите идентитета и начина примене на мрежи. 
 • Знање о променама поставки онлајн безбедности и приватности, и њихово редовно праћење и усклађивање по потреби, стручна провера у пракси 
 • Приступ стручним изворима са детаљима о различитим питањима приватности и њиховом применом у пракси. 
 • Сазнања о утицају технологија на друштво

Решавање проблема

 • Приступ низу стручних савета који се односе на нове алате, уређаје, апликације, софтвер и услуге који пружају прилику за преглед у односу на садашње или будуће личне потребе и намене. 
 • Приступ стручним техничким саветима за решавање техничких проблема и оспособљеност за њихову примену у пракси. 
 • Приступ средствима за проверу личних компетенција ради повећања компетентности у областима које су идентификоване као слабе 
 • Знања о могућностима технологија у решавању сложених или когнитивних проблема
Comments