5.4. Препознавање "празнина"

Опис

Разумевање у којим областима је потребно побољшати и освежити сопствене компетенције; подржавање и помоћ другима у развоју њихових дигиталних компетенција; праћење нових достигнућа

Примери

Знања

 • Разуме шири контекст дигиталних алата у дигиталном добу које карактерише глобализација и умрежавање. 
 • Разуме одакле долази ИКТ, ко их развија и за које сврхе. 
 • Поседује знања из прве руке и стручност о главним дигиталним технологијама које се користе на његовом пољу.

Вештина

 • Поседује вештине за ажурирање знања о доступним дигиталним алатима. 
 • У стању је да се информише користећи комбинацију активног тражења и персонализованог, аутоматизованог достављања информација. 
 • Зна како да самостално регулише своје учење о дигиталним технологијама. 
 • Самоконтролише личне циљеве и дијагностикује недостатке дигиталних компетенција неопходних за постизање својих циљева. 
 • Подржава друге у праћењу и дијагнози. 
 • У стању је да учи и интегришу нове технологије које се појављују. 
 • У стању је да научи како функционише било која нова технологија, путем покушаја и користећи своје унутрашње смернице и помоћ. 
 • У стању је да се лако прилагоди новој технологији и да интегрише технологију у своје окружење. 
 • Преноси знање.
 • Укључује све више дигиталних инструмената у свакодневни живот да би повећао квалитет живота.

Ставова

 • Гаји опште поверење, што значи да је спреман да експериментише са новим технологијама, али и да одбије неадекватне технологије. 
 • Промишља сопствене дигиталне вештине и развија их (свестан себе као дигитално писмене особе и способан да промисли развоју дигиталне писмености других). 
 • Ослања се на позитиван став при учењу о новим технологијама које се јављају. 
 • У стању је да прошири / ажурира дигиталне компетенције у складу са личним / професионалним потребама. 
 • Свестан је општих трендова у новим медијима, чак и ако их не користи.

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Поседује основна знања, али је и свестан сопствених ограничења у коришћењу  технологије.Зна како да научи да уради нешто ново уз помоћ технологије. Често допуњава  своје дигиталне компетенције које су му потребне.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц

Зна начине  на које други људи користе технологију као подршку и помоћ у учењу иако је сам не користи.

Зна да постоје предмети које може да похађа онлајн који ће га упутити како да технологију користи да би поспешио своје учење.

Трага сваких шест месеци за добрим онлајн курсом да би га похађао како би му помогао у коришћењу  технологије за учење.


Посао

 А Б Ц
Зна начине на које други људи у користе технологију да поспеше свој рад, али је он не користи.Зна да постоје курсеви којима може да присуствује онлајн који ће му пружити инструкције о сигурним начинима коришћења технологије за поспешивање посла.Очекује да присуствује добром онлајн курсу најмање једном годишње да би му помогао у коришћењу технологија на послу.

Comments