5.3. Иновативност и креативно коришћење технологије

Опис

Иновирање уз помоћ технологије; учешће у дигиталној сарадњи и стварању мултимедије; креативно изражавање путем дигиталних медија и технологија; стварање  знања и решавање концептуалних  проблема уз подршку дигиталних алата.

Примери

Знања

 • Користи разнолику и добро избалансирану комбинацију дигиталних и недигиталних технологија за различите проблеме и за динамично мењање опција током времена. 
 • Решава теоријске проблеме, од индивидуалног или колективног значаја, путем дигиталних алата. 
 • Зна како да пронађете релевантно знање за решавање теоријских проблема. 
 • Разуме како да пренесе и створи значења путем мултимедије и технологије.

Вештина

 • Зна како да истражи веб, тржиште, или своју интернет мрежу да би нашао решење. 
 • У стању је да искористи технолошке потенцијале да би представио и решио проблем. 
 • Зна како да реши проблеме индивидуално и колективно (решавање вршњачких проблема). 
 • У стању је да изгради смислено знање кроз интеракцију са расположивим дигиталним ресурсима. 
 • У стању је да користи различите медије за креативно самоизражавање (текст, слике, аудио и филм).

Ставова

 • Спреман је да истражи алтернативна решења која су доступна  путем технологије.
 • Проактиван је у сарадничком тражењу решења проблема. 
 • Отворен је за ревизију сопствених вредности и ставова у складу са ситуацијом. 
 • Уочава потенцијал технологије и медија за самоизражавање и изградњу знања. 
 • Вреднује нарочите погодности нових медија за когнитивне и креативне процесе. 
 • Критичан је према знању, стварању и потрошњи путем медија и технологије.

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Зна да технологија и дигитални алати могу да се користе за креативне сврхе и може створити неке креативне продукте  користећи технологију. Користи технологију за креативне продукте и за решавање  проблема (тј. визуализацију проблема). Сарађује са другима у стварању  иновативних и креативних продукта, али не преузима иницијативу.Решава концептуалне проблеме користећи  технологије и дигиталне алате,  доприноси изградњи знања преко технолошких средстава, учествује у иновативним акцијама користећи технологију.  Проактивно сарађује са другима на креирању креативних и иновативних продуката.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Користи свој паметни  телефон за сликање за школски пројекат и предлаже креативан прилог , користећи основна дигитална средства.Користи одговарајуће дигиталне алатке да би побољшао своје школске задатке и да боље разуме и представи концептуални проблем (нпр. мапе ума).Користи неколико алата да би представио концепте када структурише свој задатак. Креира вики  да би на задатку сарађивао са школским друговима. На уму су му неколико оригиналних иницијатива заснованих на технологији.

Посао

 А Б Ц
Користи једноставан софтвер доступан у предузећу на начине који нису типични за основну намену софтвера.Користи софтвер за управљање пројектом за планирање, организовање и управљање ресурсима фирме. Користи софтвер и апликације које му помажу да визуализује или организује сложен задатак и зато га виде на другачији начин.Зна да технологија може да му помогне да боље разуме како да организује особље, ресурсе, финансијска питања и радње у свом тиму и користи различите специјализоване програме који му помажу да предвиди будуће потребе  пројекта и тима.

Comments