5.2. Препознавање потреба и технолошки одговори на њих

Опис

Процењивање сопствених потреба у смислу ресурса, алата и развоја компетенција; усклађивање потреба и могућих  решења; прилагођавање алата својим потребама; критичко процењивање могућих решења и дигиталних алата.

Примери

Знања

  • Разуме потенцијал и ограничења дигиталних уређаја и средстава. 
  • Свестан је низа ствари које могу да се ураде коришћењем технологије. 
  • Упознат је са најрелевантнијим или популарним дигиталним технологијама које користе други (нпр. Вршњаци, реномирани стручњаци). 
  • Прилично познаје доступне технологије, њихове предности и слабости и да ли и на који начин оне могу да олакшају остваривање личних циљева.

Вештина

  • У стању је да доноси утемељене одлуке (са људском или технолошком помоћи по потреби) о томе да ли и како се користи технологија да оствари одговарајуће личне циљеве. 
  • Бира прикладне технологије у односу на проблем.

Ставова

  • Свестан је вредности традиционалних алата у односу на медије на мрежи. 
  • Заинтересован је за нове технологије. 
  • Критички процењује могућа решења помоћу дигиталних алата.

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Користи неке технологије у решавању проблема, али за ограничене задатке. Доноси одлуке приликом одабира дигиталних  алата за рутинске послове.Разуме у чему  технологија може да помогне, а у чему не може. Решава рутинске  задатке истражујући технолошке могућности.  Бира  одговарајући алат према намени и може да процени ефикасност алата. Доноси поуздане  одлуке при одабиру алата, уређаја, апликација, софтвера  или услуга за задатке који су му непознати . Свестан је нових технолошких достигнућа.  Разуме како нова средства раде и фукционишу. Критички процењује који алат најбоље служи сврси.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Користи онлајн окружења за учење о рутинским пословима, али када се суочи са новим или лоше дефинисаним проблемом, мора да тражи помоћ.За школски задатак користи неколико приступа или технологија, али морам да прође неколико корака да истражи оно што ће му најбоље послужити.

Планира, прати и критички оцењују који ће од многих алата  најбоље служити за његове студијске потребе (који онлајн ресурси, софтвер, технологија).


Посао

 А Б Ц
Користим онлајн ресурсе за решавање одређених рутинских послова.Када се суочи са задатком са којим није упознат или ако задатак није добро дефинисан, истражује различите могућности (алати, технологије) и доноси одлуку о томе који је најефикаснији.Током рада бира и одређује  технологију и алате који су најприкладнији за пословне потребе.  Од  неколико производа може да изабере онај који ће најбоље послужити за његове потребе. Планира и прати кораке које предузима.

Comments