5.1. Решавање техничких проблема

Опис

Идентификација и решавање могућих техничких проблема (од кварова до решавања сложених проблема).

Примери

Знања

  • Зна како је рачунар или дигитални уређај направљен. 
  • Зна где да потражи решење за настали проблем. 
  • Зна изворе информација и где да нађе помоћ за решавање проблема и кварова. 
  • Зна где да нађе одговарајуће знање за решавање техничких и теоријских проблема.

Вештина

  • Користи широку, разнолику и добро избалансирану комбинацију дигиталних и недигиталне технологија за различите проблеме и динамично мења опције током времена. 
  • У стању је да реши технички проблем или да одлучи шта да ради када технологија не функционише.

Ставова

  • Активно приступа решавању проблема. 
  • Спреман је да потражи савет када се појави проблем. 
  • Размишља о алтернативним решењима када проблеми не могу бити решени,а ствари морају да се ураде.

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Тражи циљану  подршку и помоћ када технологија не раде или када користи нови уређај, програм или апликацију. Решава  једноставне проблеме који настају када технологија не ради.Решава широк спектар проблема који настају током коришћења технологије.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Ако нешто не ради, зна како да објасни проблем телефоном подршци.Када настану проблеми, обично може да отклони половину, било на основу претходног искуства било контактирајући службу за помоћ.Нема много насталих проблема које не може да реши,  али још увек мора да се обрати за помоћ када користи потпуно нов програм.

Посао

 А Б Ц
Ако нешто не ради, знам где је телефон подршке предузећа и сервис за помоћ и уме да објасни проблем.Када настану проблеми, обично може да реши половину, било на основу претходног искуства било контактирајући помоћ предузећа.Нема много насталих проблема које не може да реши , али када је програм потпуно нов мора да контактира помоћ предузећа.

Comments