V Решавање проблема

Општи опис

Утврђивање дигиталних потреба и ресурса, одлучивање о најпогоднијим дигиталним алатима према намени и потреби, решавање концептуалних проблема путем дигиталних средстава, креативно коришћење технологије, решавање техничких проблема, усавршавање властитих компетенција и помоћ другима