3.4. Програмирање

Опис

Подешавање и модификације програма и апликација, уређаја ; разумевање принципа програмирања и онога што се дешава иза програма. 

Примери

Знања

 • Зна како дигитални системи и процеси раде. 
 • Зна како софтвер ради. 
 • Разуме технолошке екосистеме. 
 • Познаје архитектонске принципе иза иза технологије.

Вештина

 • Ствара сложене моделе, симулације и визуелизације о стварном свету користећи дигиталну информацију. 
 • У стању једа кодира и програмира дигиталне уређаје. 
 • Мења основне поставке. 
 • Примењује напредна подешавања.

Ставова

 • Свестан је да иза процеса стоји рачунарски начин размишљања. 
 • Свестан је да може да примени подешавања за већину постојећих софтвера. 
 • Занимају га могућности ИКТ за програмирање и креирање продуката.

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Модификује неке  једноставне функције софтвера и апликација (примењује основне поставке). Примењује  неколико модификација у  софтверу  и апликацијама (напредна подешавања, основне програмске модификације).Интервенише у програмима отвореног кода, модификује  их, мења или пише изворни код на неколико програмских језика; разуме системе и функције које су иза програма.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Модификује шаблоне стила у текстуалном уређивачу који користи.Користи отворени софтвер да би створио своју библиотеку референци.Може да створи нови референтни софтвер који одговара његовим сопственим потребама.

Посао

 А Б Ц
Модификује веб-страницу свог предузећа коју је поставио неко други.Креира  основне веб-странице уз помоћ корисничких алатки за уређивање.Програмира веб-странице користећи различите програмске језике.

Comments