3.3. Ауторска права и лиценце

Опис

Разумевање и примена ауторских права и лиценци које се односе на информације и садржаје

Примери

Знања

  • Сматра да лиценце регулишу принципе коришћења и објављивања информација. 
  • Разуме ауторска права и правила лиценцирања. 
  • Зна да постоје различити начини лиценцирања производа који спадају у интелектуалну својину. 
  • Разуме разлике између ауторских права, лиценци Креативне заједнице, са правом и без права измене, и лиценце јавног домена.

Вештина

  • Зна како да заштити лиценцом сопствени дигитални продукт. 
  • Зна како да пронађе информације о ауторским правима и правилима лиценцирања.

Ставова

  • Заузима критички став према законским оквирима и прописима. 
  • Понаша се независно и преузима одговорност за своје понашање и изборе.

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Зна да неки садржаји које користи подлежу ауторским правима.Зна основне разлике о ауторским правима, без права измене и са правом измене, лиценце Креативне заједнице и примењује неке лиценце за садржаје које је креирао. Зна како се различите врсте лиценци примењују за информације и ресурсе које користи и које сам ствара.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Зна да су неки облици понашања незаконити, као на пр. када се без дозволе преузимају материјали  заштићени  ауторским правима.Ако користи образовни едукативни материјал који је заштићен или није заштићен  ауторским правима, разуме  која се права примењују за задатке које креира.Примењује различите дозволе за материјал за учење  који сам креира и обавештава се о детаљима у законима који се односе на незаконите поступке у онлајн образовном окружењу.

Посао

 А Б Ц
Зна последице коментарисања такмичара и који се коментари могу протумачити као  погрдни или негативни.Интуитивно познаје  законе који се односе на пословање и пословне обичаје међу корисницима на мрежи.Учествује у онлајн  специјалистичким састанцима да би се упознао са законима  који се односе на незаконите пословне и комерцијалне онлајн радње.

Comments