3.2. Интегрисање и конструисање

Опис

Измене, прераде и комбиновање (смеша) постојећих ресурса да би се створили нови, оригинални и релевантни садржаји и знање.

Примери

Знања

 • Доприноси у области јавног знања (нпр. Википедија, јавни форуми, ревије) 
 • Зна да ресурси могу да буду изграђени од различитих и наизглед неповезаних извора информација. 
 • Зна за различите базе података и ресурсе који се могу ремиксовати и поново користити. 
 • Зна да коришћен садржај треба да буде наведен.

Вештина

 • Користи функције за уређивање да би изменио садржај на једноставан, елементаран начин. 
 • У стању да представи знање нелинеарно (нпр. мапе ума, дијаграми) користећи дигиталне медије. 
 • У стању је да користи одговарајуће лиценце за ауторизацију и дељење садржаја. 
 • У стању је да постојеће, различите садржаје ремиксује у нешто ново. Креира нове садржаје мешањем и уклапањем старих.

Ставова

 • Критичан је у избору садржаја и ресурса кад их поново израђује. 
 • Просуђује и цени рад других. 
 • Свестан је постојећих база података (нпр. Слободни едукативни ресурси - ОЕР)

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Садржаје које су креирали други може да измени на елементарном нивоу.Уређује, прерађује и мења садржаје које су други креирали. Комбинује постојеће ставке садржаја да би створио нове.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Уредиће први нацрт урађеног задатка и дозволити наставнику да прати промене.Када израђује задатак често ће интегрисати материјал који је  створио са бројевима и табелама из других извора, навешће их и илустровати најважније својим аргументима.

При изради задатка користиће софтвер  који омогућава да извуче податке из постојећих извора путем линкова, без потребе да их копира и налепљује.


Посао

 А Б Ц
Ако му колеге пошаљу текст билтена на ревизију, уредиће предлог текстаАко сваког месеца креира нови билтен предузећа, комбиноваће материјале из различитих извора које му пошаљу колеге.Ако сваког месеца креира нови билтен предузећа, користиће шаблон који му омогућава да повуче податке из извора које му шаљу колеге, без потребе да их копира и налепљује.

Comments