3.1. Развој садржаја

Опис

Креирање садржаја у различитим форматима, укључујући мултимедију;  уређивање и побољшање садржаја које смо сами креирали или су их креирали други; креативно изражавање путем дигиталних медија и технологије.

Примери

Знања

 • Зна да дигитални садржај може бити креиран у различитим облицима . 
 • Зна који је софтвер / апликација најбољи за врсту садржаја који жели да креира. 
 • Разуме како се значења креирају и преносе путем мултимедије (текст, слика, аудио, видео).

Вештина

 • У стању је да користи основне пакете за креирање садржаја у различитим облицима (текст, аудио, нумерички, слике) 
 • У стању је да представи знање графички (нпр. мапе ума, дијаграми) користећи дигиталне медије. 
 • У стању је да користе различите медије да се изрази (текст, слике, звучни запис, филм). 
 • У стању је да измени садржај како би се побољшао коначан продукт.

Ставова

 • Садржаје креира у уобичајеним формама али и истражује нове начине креирања и нове формате. 
 • Уочава могућности технологије и медија за самоизражавање и стварање знања. 
 • Уважава додатне могућности нових медија за когнитивне и креативне процесе. 
 • Критичан је према стварању знања и потрошњи путем медија и технологије. 
 • Ствара са поверењем у медијске садржаје и изразе. Ангажује се у креирању садржаја.

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Креира једноставне дигиталне садржаје (нпр. текст, табеле, слике, звучне записе итд). Креира  дигиталне садржаје у различитим форматима, укључујући и мултимедије (нпр текст, табеле, слике, аудио, итд).Креира  дигиталне садржаје у различитим форматима, платформама и  окружењима.  Користи различите дигиталне алате за креирање оригиналних мултимедијалних продуката.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Ако треба да представи своје идеје другима у разреду, користиће технологију да би то урадио креативно.Ако треба да  представи своје идеје другима у разреду, користиће  презентацију, слике, видео и музику да би то учинио креативно.Ако треба да  представи своје идеје другима у разреду, интегрисаће аудио, текст, слике, видео и музику у филмским  форматима.

Посао

 А Б Ц
Ако представља идеје пројектном тиму, користиће технологију да би то урадио  креативно.Ако представља идеје пројектном тиму, користиће  презентацију,  слике, видео и музику да би то учинио креативно.Ако представља идеје пројектном тиму, интегрисаће аудио, текст, слике, видео и музику у филмским форматима.

Comments