III Креирање садржаја

Општи опис

Стварање и уређивање нових садржаја (од обраде текста до слика и видеа); интегрисање и поновна изградња претходних знања и садржаја; стварање креативног израза, медијских продуката и програмирање; познавање и примена права и лиценци интелектуалне својине.