2.6. Управљање дигиталним идентитетом

Опис

Креирање, прилагођавање и управљање једним или више дигиталних идентитета; оспособљеност за заштиту свог дигиталног угледа; подела података преко неколико налога и апликација.

Примери

Знања

  • Зна предности које доноси један или више дигиталних идентитета. 
  • Разуме везу између између онлајн и офлајн света. 
  • Разуме да неколико актера могу позитивно или негативно допринети изградњи његовог дигиталног идентитета.

Вештина

  • Способан је да заштити себе и друге од претњи по дигиталну репутацију на мрежи. 
  • У стању је да конструише профил који користи његовим потребама. 
  • Уме да прати свој дигитални траг.

Ставова

  • Свестан је добити и ризика везаних за изложеност идентитета на мрежи. 
  • Не плаши се да открије одређене врсте информација о себи. 
  • Разматра више начина за исказивање сопственог идентитета и личности путем дигиталних средстава.

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Свестан је користи и ризика везаних за дигитални  идентитет.Обликује свој дигитални идентитет и прати свој дигитални траг на мрежи. Управља са неколико дигиталних идентитета у зависности од контекста и намене, прати информације и податке које је створио путем онлајн  интеракције, зна како да заштити своју дигиталну репутацију.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц

Разуме да људи могу стећи  представу о његовој личности преко оног што дели на школском порталу.

Води евиденцију о стварима које дели на школском порталу да би створио одређену дигиталну репутацију.Има различите идентитете које је поставио на  просторима за учење и виртуелним заједницама да би побољшао своје учење.

Посао

 А Б Ц
Свестан је да може да има јавни профил на друштвеној мрежи за људе одређеног занимања.Има профил на друштвеној мрежи у професионалне сврхе и дели стручне информације путем тог профила.Води свој професионални профил и користи онлајн сервисе за праћење пројеката којима се бави и за резултате рада.

Comments