2.5. Интернет етикеција

Опис

Познавање норми понашања у онлајн / виртуалним интеракцијама; свест о аспектима културолошке разноликости; способност да заштите себе и друге од могућих опасности на мрежи (нпр. сајбер-насиље);  развијање активних стратегија за откривање неприкладног понашања

Примери

Знања

 • Зна принципе споразумевања у дигиталним интеракцијама. 
 • Разуме последице сопственог понашања. 
 • Разуме етичка питања у дигиталним медијима, као што су посете непристојних сајтова и сајбер-насиље. 
 • Разуме да различите културе имају различите комуникације и навике у интеракцији.

Вештина

 • Оспособљен је да заштити заштити себе и друге од претњи на мрежи. 
 • У стању је да се забрани / извести о злоупотреби и претњама. 
 • Развио је стратегије за руковање сајбер-насиљем и неприкладним понашањем.

Ставова

 • Разматра етичке принципе коришћења и објављивања информација. 
 • Има развијен осећај за одговарајуће понашање, фино усклађен са медијским контекстом, публиком и законским одредбама. 
 • Показује флексибилност и прилагођавање различитим дигиталним комуникацијским културама. 
 • Прихвата и цени разноликост. 
 • Има сигуран и разуман став у дигиталним активностима.

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Зна основне норме понашања које се примењују у комуникацији са другима користећи дигиталне алате. Зна принципе онлајн етикеције и у стању је да их примењује у властитом контексту.Примењује различите аспекте онлајн етикеције у различитим дигиталним комукацијским просторима и контекстима. Развио је стратегије за откривање  неприкладног понашања.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Свестан је да коментари послати наставнику не би требало да буду увредљиви.Увек читам поново поруке како би би сигуран  да коментари нису увредљиви или неморални, а ако прима такве коментаре од других, зна како да блокира своје поруке или кога да информише о проблему.

Прочитао је  службени материјал о онлајн етичким праксама, а такође је присуствовао онлајн седницама да би био обавештен  о свим новим питањима која се јављају.


Посао

 А Б Ц
Свестан је да коментари постављени на сајту предузећа не би требало да буду увредљиви.Увек поново прочита поруке које се налазе на сајту предузећа  како би био сигуран да коментари нису увредљив или неморални, а ко прима такве коментаре од других, зна како да их блокира или кога да обавести о проблему.Прочитао је службени материјал о онлајн  етичким праксама, такође  присуствује онлајн седницама да би био у току са свим новим  питањима, посебно у вези са бизнисом и трговином.

Comments