2.4. Сарадња путем дигиталних канала

Опис

Коришћење технологије и медија за тимски рад, сарадничке процесе и заједничко стварање и конструкцију ресурса,  знања и садржаја

Примери

Знања

  • Зна да сараднички процеси олакшавају креирање садржаја. 
  • Зна када је корисно да сараднички креира садржаје, а када није. 
  • Разуме динамику заједничког рада и давања и примања повратне информације. 
  • Просуђује допринос других у свом раду. Разуме различите улоге потребне у различитим облицима онлајн сарадње.

Вештина

  • У стању је да користи сарадничке функције софтверских пакета и сарадничке веб-сервисе (нпр. Евиденција промена, коментари на документу или ресурсу, ознаке, историја промена и допринос у вики-алатима итд). 
  • У стању је да даје и прима повратне информације. 
  • Сарађује с другима на даљину. Користи друштвене медије у сврху сарадње са другима.

Ставова

  • Спреман је дели и сарађује са другима и функционише као део тима.
  • Тражи нове облике сарадње које нису нужно засновани на примарном односу лицем-у-лице.

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Сарађује са другима користећи традиционалне технологије (нпр. имејл)Креира и дискутује о резултатима у сарадњи са другима користећи једноставне дигиталне алате. Често и самоуверено користити неколико дигиталних алата и средстава за сарадњу са другима да би стварао и делио ресурсе, знања и садржаје.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Ако на курсу сарађује са другима у пројекту,  зна да ће технологија делотворно помоћи тај рад.Ако почне да ради у пројекту, креираће датотеку и поделити је са другима тако да они могу да додају коментаре и додају материјал.Поставиће  документ у онлајн сараднички алат тако да и други могу да га измене и додају у њега своје датотеке,  а систем ће га обавестити о променама које су направљене.

Посао

 А Б Ц
Ако прави  пројектни документ о финансијама у сарадњи са другима из предузећа, зна да му технологија може помоћи у томе.У нацрту пројекта направио је документ о финансијама, и поделио са другима, тако да они могу да коментаришу и додају свој материјал.У предлогу пројекта направио је документ о финансијамапоставио га у сараднички веб-сервис тако да остали могу да га уређују и додају своје материјале, а систем ће га обавештавати  о променама које други направе,  тако да може  да са њима сарађује и синхроно ако жели.

Comments