2.2. Дељење информација и садржаја

Опис

Дељење локација пронађених локација, информација и садржаја; спремност за дељење знања, садржаја и ресурса;  посредовање и активирање у ширењу вести, садржаја и ресурса;  познавање правила цитирања и интеграције нових информација у постојећи корпус знања.

Примери

Знања

  • Зна које су предности дељења садржаја и информација са вршњацима 
  • Просуђује вредност ресурса који се деле и публику са којом се дели. 
  • Зна који садржаји / знање / ресурси могу бити јавно подељени. 
  • Зна како / када да наведе извор одређеног садржаја.

Вештина

  • У стању је да провери ауторско право садржаја. 
  • Зна како да дели садржај на интернету (нпр. како да дели видео у оквиру друштвене мреже). 
  • Зна како да користи друштвене медије за промовисање резултата свог рада.

Ставова

  • Заузима проактиван став при дељењу ресурса, садржаја и знања. 
  • Има сопствено утемељено мишљење о навикама, добитима, користима, ризицима и ограничењима дељења. 
  • Обавештен је и свестан је ауторских права.

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Дели датотеке и садржаје са другима путем једноставних технолошких средстава (нпр. слања прилога у имејлу, постављање слика  на интернету итд)Учествује у друштвеним мрежама и онлајн заједницама, где доприноси и дели знање, садржај и информације. Активно размењује информације, садржаје и ресурсе са другима путем онлајн заједница, мрежа и сарадничких платформи.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Када заврши задатак на курсу, пошаље га наставнику као прилог у имејлу.Када заврши задатак, користи сајт за друштвено умрежавање да пита колеге да га прегледају, а затим га учине доступним наставнику.Користи онлајн заједнице да дели попуњен задатак са другим ученицима. Опрезан је док се не увери да су њихови доприноси и савети одговарајући и тек онда шаље задатак наставнику.

Посао

 А Б Ц
Документе у форми нацрта дели са другим особљем у предузећу, шаљући их као прилоге имејлом.Документе у форми нацрта са другим особљем у предузећу дели слањем прилога у имејлу ако је дистибуција ограничена, или их подели заједничког умреженог сајта ако је диструбуција намењена широј групи.Документе у форми нацрта дели са особљем у свом предузећу и у фирмама, бирајући различите мреже у зависности од ширине дистрибуције.

Comments