2.1. Интеракција путем технологије

Опис

Интеракција путем разних дигиталних уређаја и апликација; разумевање диструбуције,  успешног преноса  и приказа дигиталне комуникације;  разумевање одговарајућих начина  комуницирања путем дигиталних средстава; упућивање на  различите формате комуникације; прилагођавање начина и стратегија комуникације специфичној публици.

Примери

Знања

 • Свестан је различитих дигиталних средстава комуникације (нпр. Имејл, чет, VoIP , видео-конференције, СМС-поруке) 
 • Зна како се поруке и електронска пошта чувају и приказују. 
 • Познаје функционалност неколико комуникацијских софтверских пакета.
 • Зна које су предности и ограничења различитих средстава комуникације и разликује онај који му највише одговара у одређеном контексту.

Вештина

 • У стању је да пошаље имејл, напише блог -чланак, СМС-поруку 
 • У стању је да у контакту са вршњацима размени информације тако што комуницира путем неколико средстава (од слања имејла, до израде слајд-презентације). 
 • Процењује своју публику и прилагођава комуникацију према публици. 
 • У стању је да филтрира комуникационе поруке које прима (на пример сортира имејлове, одлучује кога ће да прати на микро-блоговима и друштвеним мрежама итд).

Ставова

 • Самоуверено и опуштено комуницира и изражава се путем дигиталних медија. 
 • Свестан је да кодекс понашања мора да одговара контексту. 
 • Свестан је ризика који носи онлајн комуникација са непознатим људима. 
 • Активно је укључен у онлајн комуникацију. 
 • Спреман је да изабере најприкладније средство комуникације у складу са сврхом.Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Комуницира са другима користећи основне карактеристике средстава комуникације (нпр. мобилни телефон, VoIP, чет, имејл.Користи неколико дигиталних алата за интеракцију са другима користећи напредне функције комуникационих алата (нпр. мобилни телефон, VoIP, чет, имејл).
Ангажује се у коришћењу широког спектра алата за онлајн комуникацију (имејл, чет, СМС и инстант-поруке, блогови,
микро-блогови). Усваја моделе и начине 
комуникације које највише одговарају одређеној сврси. Прилагођава формат и начин 
комуникације својој публици. Управља различитим врстама примљених коминикационих порука.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Користи чет  или форум за дискусију за комуникацију са другим ученицима на курсу.Користи чет  за комуникацију са другим ученицима, а када је потребно може да модерира групу за ћаскање.  По потреби користи  VoIP  за разговор са другим ученицима.Користи неколико комуникацијских алата за комуникацију са другим ученицима (мобилни телефон, VoIP, чет или имејл). Користи неколико функција VoIP  - када ради на пројекту са осталим ученицима: користи функцију дељења екрана, може да снима разговор и емитује га. Зна које средство комуникације да изабере, у зависности од намене и величине публике.

Посао

 А Б Ц
За добављање  туристичких аранжмана користи мобилни телефон и имејл да би комуницирао са другима.Када добавља  туристичке аранжмане користи мобилни телефон много, али такође користе имејл, и ВоИП да би комуницирао са неким људима. Уме да организује разговор са више учесника, користећи ВоИПКада путује користи неколико средстава комуникације (нпр. мобилни телефон, ВоИП, чет или имејл), може да организује састанак користећи различите могућности  ВоИП, (датотеке,  дељење екрана, снимање разговора), уме да покрене  и модерира видео- конференција за удаљена места. Зна када да користи ВоИП, а када алате за видео-конференцију.

Comments