1.3. Складиштење и преузимање

Опис

Баратање информацијама; чување информација и садржаја ради лакшег проналажења; организовање информација и података

Примери

Знања

 • Разуме како се информације чувају на различитим уређајима / сервисима. 
 • Може да наброји различите медије за складиштење. 
 • Зна различите опције за складиштење и може да изабере најпогоднију.

Вештина

 • Структурише и класификује информације и садржаје према класификационим шемамам или методама. 
 • Организује информације и садржаје.
 • Поставља, преузима и класификује информације и садржај 
 • Користи различите шеме класификације за чување и управљање ресурсима и информацијама. 
 • У стању је да користи услуге, софтвер и апликације за управљање информацијама. 
 • У стању је да приступи и преузме претходно ускладиштене информације и садржаје. Уме да означи (тагује) садржај.

Ставова

 • Схвата предности и недостатке различитих уређаја/ сервиса за складиштење (онлајн и локалних уређаја за складиштење). 
 • Свестан је значаја резервне копије. 
 • Признаје значај и разумљиве и прагматичне разлоге за потребом система за складиштења / шема. 
 • Свестан је последица чувања садржаја као приватног и као јавног.


Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Зна како да сачува датотеке и садржаје (нпр. текстове, слике, музику, видео-записе и веб- странице). Зна како да се врати на садржај који је сачувао.Уме да сачува, складишти и означаваа  датотеке, садржаје и информације и има сопствену стратегију складиштења. Преузима  и управља информацијама и садржајима које је сачувао или ускладиштио. Примењује различите методе и средства за организовање датотека, садржаја и информација. Развија низ стратегија за проналажење садржаја које је он или неко други организовао и сачувао. 

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Направио је  белешке о чврстим телима и сачувао текст и слике на радној површини. Направио је  белешке о чврстим телима  и сачувао их у различитим форматима датотека и организовао их у именоване фасцикле. Направио је  белешке о чврстим телима  и сачувао их на чврстом диску, такође у датотеци хостинг-сервиса (дигитална остава), што ће омогућити да их и други преузму и лако поделе.

Посао

 А Б Ц
Ако је задужен за маркетинг,  зна како да сачува датотеке које су креиране као текст, ПДФ или у видео-формату. Ако је задужен за маркетинг,   чуваће  текстуалне, ПДФ и видео-формате маркетиншког материјала и у именованим фасциклама тако да их касније може лако пронаћи. Ако је задужен за маркетинг , сачуваће текст, ПДФ, видео и аудио-датотеке маркетиншког материјала, као и резервну копију са чврстог диска у заједничкој фасцикли којој могу приступити и други; као и на сервису за дигиталне оставе  за особље у другим регионима и земљама који ће му лако приступити и поделити.

Comments