1.2. Вредновање информација


Опис

Прикупљање, обрада, разумевање и критичка процена информација

Примери

Знања

 • Анализира преузете информације. 
 • Процењује медијске садржаје. 
 • Просуђује валидност садржаја пронађених на интернету или у медијима, оцењује их и тумачи. 
 • Разуме поузданост различитих извора. 
 • Разуме онлајн и офлајн изворе информација. 
 • Разуме да извори информација треба да буду проверени. 
 • У стању је да информацију трансформише у знање.

Вештина

 • У стању је да изађе на крај са обиљем информацијама које се налазе пред корисницима. 
 • Процењује корисности, правовременост, тачност и интегритет информација. 
 • Упоређује, контрастира и интегрише информације из различитих извора. 
 • Разликује поуздане информације од непоузданих извора.

Ставова

 • Препознаје да информације које налази се на интернету нису једине. 
 • Критичан је према пронађеним информацијама. 
 • Свестан је да су поједине земље, упркос глобализацији, више заступљени на интернету. 
 • Свестан је да механизми и алгоритми претраживача нису нужно неутрални у приказивању информација.

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Зна да нису поуздане све онлајн информације. Упоређује различите изворе информација.Критичан је према  информацијама које је нашао и проверава и процењује њихову валидност. 

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Нашао је неке информације из различитих извора о друштву у 16. веку, али није сигуран како да суди о њиховој веродостојностиНашао је низ различитих извора о друштву у 16. веку, и погледао порекло материјала као начин да просуди њихову веродостојност.Нашао је низ различитих извора о друштву у 16. веку, погледао из ког извора потичу,  уклонио неке јер академска природа извора није јасна, а сам проверио детаље преко извора  да види каква је њихова веродостојност. 

Посао

 А Б Ц
Ако га замолите да погледа продају појединих производа, неће бити сигуран колико су поуздане добијене бројке.Ако га замолите да погледа продају појединих производа, проверио би изворе добијених бројки и тако да би имао представу јесу ли поуздани.Ако га замолите да погледа продају појединих производа, проверио би изворе добијених бројки и стекао представу о њиховој поузданости. Оне које му се чине непоуздане проверио би с колегама или експертима

Comments