4.4. Заштита животне средине

Опис

Свест о утицају ИКТ на животну средину 

Примери

Знања

  • Може да одреди да ли су потребна и безбедна расположива дигитална средства, да ли су ефикасна и исплатива у поређењу са другим средствима. 
  • Има целовиту менталну представу о томе како свет функционише на мрежи. 
  • Разуме технологије које користи на нивоу који је довољан за поспешивање добре куповне одлуке, нпр. о уређајима или интернет-услугама. 
  • Разуме утицај рачунара и електронских уређаја на животну средину и како да им продужи животни век рециклирајући неке њихове делове (на пример мењањем тврдих дискова).

Вештина

  • Користи дигиталне услуге, али не зависи потпуно од њих (није беспомоћан без њих). 
  • Зна како да дигиталну опрему користи финансијски ефикасно и штедећи време.

Ставова

  • Има позитиван и реалан став став према користима и ризицима које доноси ИКТ. 
  • Разуме да дигитално окружење може да се користи за добре и лоше ствари - зависи од тога како ћемо га користити и која правила примењивати јер је свестан еколошких питања у вези са коришћењем дигиталних технологија.

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Предузима основне мере за уштеду енергије.Разуме позитивне и негативне аспекте коришћења технологије које се одражавају на  животну средину. Има утемељен став о утицају технологија на свакодневни живот, онлајн потрошњу и животну средину.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Не штампа све чланке да би припремио испит, прво прочита сажетак да види да ли је то заиста релевантно.Доноси одлуке да користи технологију или да користи нетехнолошка решења у зависности од тога шта мање негативно утиче на планету.Не купује нови уређај за учење (пример: лаптоп, е-читач) под утицајем вршњака ако су стари уређаји још увек добри и у функцији.

Посао

 А Б Ц
Искључује свој рачунар када напусти канцеларију.Разуме да нови уређаји који су му потребни  за рад могу да имају лош утицај на животну средину.Истражује најбоље доступне технолошке уређаје и софтвер пре него што затражи да му се опрема за рад промени.

Comments