4.3. Заштита здравља

Опис

Избегавање здравствених  ризика који су у вези са коришћењем технологије у смислу угрожавања физичког и психичког благостања

Примери

Знања

  • Зна за ефекте претераног коришћења технологија. 
  • Позната му је појава зависности од технологије.

Вештина

  • У стању је да превентивно управља временом проведеним у дигиталном окружењу. 
  • У стању је да предузму превентивне мере да заштити своје здравље и здравље других за које је одговоран.

Ставова

  • Има уравнотежен однос према коришћењу технологије. 

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Зна како да избегне сајбер-насиље. Зна да технологија може да утиче на здравље, ако се злоупотребљава.Зна како да заштити себе и друге од сајбер-насиља и  разуме здравствене ризике које доноси коришћење технологије (ергономски аспекти зависности од технологије). Свестан је потребе правилног коришћења  технологија да би се  избегли здравствени проблеме. Зна да балансира између онлајн и офлајн света.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Свестан је да  коришћење технологије може да изазове  зависност, за учење као и за друге сврхе.Разуме негативне и позитивне аспекте технологије и њене употребе који се односе на учење.Чита о негативним и позитивним аспектима технологије и њеног коришћења у процесу учења, расправља о овом  у стручном форуму на мрежи.

Посао

 А Б Ц
Свестан је да  коришћење технологије може да изазове  зависност, када се користе за посао као и када се користе за друге сврхе.Разуме негативне и позитивне аспекте технологије и њеног коришћења у пословању и у области посла.Чита о негативним и позитивним аспектима технологије и њеног коришћења у областима посла, и расправља о овом питању на мрежи са другима у сродним предузећима.

Comments