4.2. Заштита личних података

Опис

Разумевање општих услова сервиса, активне заштите личних података; поштовање приватности других људи; заштита од онлајн превара, претњи и сајбер-насиља. 

Примери

Знања

 • Разуме услове коришћења услуга на мрежи (на пример чињеницу да провајдери могу да користе сакупљене личне податке корисницима) и понаша се обазриво поводом тог сазнања. 
 • Зна да многе интерактивне услуге користе информације о њему да би упућивали комерцијалне поруке, на мањеили више нападан начин. 
 • Разликује заштиту података и безбедност података. 
 • Познаје одговарајуће облике понашања у дигиталном окружењу. 
 • Разуме да његов дигитални траг виде и други. 
 • Зна како податке о његовом дигиталном идентитету могу да користе трећа лица. 
 • Разуме ризик крађе идентитета и крађе других акредитива. 
 • Зна како да заштитити податке других људи који се нађу у његовом контексту (као радник, родитељ, наставник итд).

Вештина

 • У стању је да прати свој дигитални идентитет и траг. 
 • У стању је да поступи мудро у вези са питањима приватности. 
 • У стању је да прати трагове информација о себи. Уме да брише или мења информације о себи или другима за које је одговоран . 

Ставова

 • Свестан је принципа онлајн приватности о себи и другима. 
 • Свестан је утицаја и дуговечности дигиталних информација које је објавио. 
 • Користи предности вишеструких идентитета који се користе за много различитих сврха. 
 •  Критичан је и обазрив када приказује информације о себи на мрежи.

Нивои спретности

 А основни Б средњи Ц напредни
Зна да може да подели неке врсте информација о себи или другима у онлајн окружењу.Уме да заштитити своју приватност и приватност других људи у онлајн окружењу. Уопштено разуме  питања приватности и зна  како се подаци о њему прикупљају и користе. Често на онлајн сервисима мења подразумеване поставке приватности да би побољшао своју заштиту приватности. Разуме и и упућен је у питања приватности и знам какосе подаци о њему прикупљају и користе.

Намена апликација

Учење

 А Б Ц
Зна које врсте информација не би требало да деле са другима када се пријављује на курс.Разуме како институција користи податке о њему , слаже се с тим. Бира одговарајући ниво безбедносних поставки у комуникацији са особљем институције.Распитује се у институцији како задржавају податке о њему, и каква им је политика приватности. Често проверава безбедносне поставке  система и ажурира свој сигурносни софтвер да би се уверио да су повреде смањене на најмању могућу меру.

Посао

 А Б Ц
Зна типове информација које би требало да тражи од других када они захтевају да купе ставку.Интуитивно зна  како ће предузеће задржати податке и бира одговарајући ново безбедносних поставки у комуникацији са особљем унутар и изван предузећа.Зна како предузеће задржава податке и каква је њихова политика о приватности. Проверава често своје безбедносне поставке система, ажурира аутоматски свој заштитни програм,  и зна кога да контактира ако посумња да постоје проблеми.

Comments