VI в. Партнерство

VI в. Развијају се партнерства

Сарадња са спољашњим системом знања и његовим актерима може створити нове односе и драгоцене ресурсе за развој стручности и учења унутар читаве установе. У том контексту, установа развија и одржава контакте и повезује се са локалним, регионалним, националним и међународним партнерима у циљу сарадње и размене ресурса и стручности, чиме се у већој мери користе потенцијали дигиталних технологија учења.


Дескриптори

61. Јасно се уочава посвећеност идеји размене знања кроз партнерства.
Установа је посвећена идеји сарадње и размене знања са другим образовним институцијама, организацијама заједницама за учење, организацијама из приватног и јавног сектора (укључујући и оне из области технологије и дигиталних медија) и широм заједницом.

62. Запослени и ученици се подстичу да се активно укључују у сарадњу.
Установа подстиче и подржава запослене и ученике да активно учествују у партнерствима са спољним организацијама, што је олакшано и омогућено кроз употребу дигиталних алата и платформи.


Comments