VI б. Комуникација

VI б. У комуникацији се примењује стратешки приступ

Комуникационе стратегије установе подржане су динамичним дигиталним присуством које карактеришу отворени процеси комуникације и размене искустава. Користе се дигиталне технологије и друштвене или професионалне платформе које заинтересованим учесницима омогућавају комуникацију са широм образовном заједницом. На тај начин се допуњују други облици комуникације (лицем у лице, на пример) и омогућава се безбедна и ефикасна двосмерна комуникација како унутар установе, тако и изван ње.


Дескриптори

59. Примењена је јасна стратегија комуникације.
Установа примењује одређену стратегију комуникације, која идентификује и користи одговарајуће комуникационе канале и системе за различите намене и циљне групе, укључујући и присуство на друштвеним медијима и платформама за учење.

60. Јасно се уочава динамично присуство на интернету.
Установа је активно присутна на интернету (сајтови, друштвене мреже), редовно ажурира податке и укључује у рад све актере у циљу обезбеђивања подршке и покретања отворене онлајн сарадње, размене, комуникације и учења.


Comments