VI а. Умрежавање и размена

VI а. Унапређују се умрежавање, размена и сарадња

Учење за дигитално доба почива на вишедимензионалној комуникацији, умрежавању и размени на свим нивоима у систему знања (екосистем знања). Установа нуди потребне алате, инфраструктуру и системе подршке у циљу развоја културе повезаног учења које се протеже изван њених граница и унапређује учење (процес учења) на сваком месту и у било које време, које је неопходно да би (се) окружење у којем се одвија дигитално учење (развијало) напредовало.


Дескриптори

54. Предвиђена је умрежена сарадња међу запосленима у циљу стручне размене знања и материјала.
Установа активно промовише и очекује ангажман запослених на мрежама, порталима и у професионалним или стручним друштвима, која унапређују квалитет и доступност образовних материјала и знања о развоју технологија за дигитално учење у различитим контекстима. Кроз такво ангажовање, запослени такође стичу приступ и доприносе истраживачкој бази и стварању ширег екосистема учења.

55. Препознају се напори усмерени ка размени знања.
Умрежавање, сарадња и размена знања, укључујући и оне остварене путем онлајн платформи, препознати су као професионално релевантни исходи учења.

56. Ученици узимају учешће у ефикасном умрежавању.
Ученици се подстичу да се придруже релевантним друштвеним и професионалним мрежама и интересним заједницама у циљу повезивања са одређеним особама, идејама или интересовањима. Дигиталне технологије и друштвене или професионалне медијске платформе интензивно се користе на нивоу читаве установе зарад ефикасног умрежавања, интеракције и сарадње, као и стварања подстицајног окружења за учење отварањем нових перспектива и проширивањем оних постојећих.

57. Промовише се учешће у активностима и дешавањима везаним за размену знања.
Установа подстиче, омогућава и очекује од запослених и од ученика да организују или учествују у активностима и дешавањима везаним за размену знања (лицем у лице, на мрежи, или комбинацијом ова два приступа) ради размене искустава са актерима из спољашњег екосистема знања.

58. Очекује се интерна сарадња и размена знања.
Установа има развијене процесе, подржане релевантним дигиталним алатима и платформама, за повезивање интерних учесника (запослених и ученика), у циљу коришћења интерних знања и ресурса и размене искустава и резултата акционих истраживања и ефикасне праксе кроз интердисциплинарне организације и тимове.


Comments