VI Сарадња и умрежавање


Установа подржава културу сарадње и комуникације и има дефинисане процесе којима запосленима и ученицима омогућава да сарађују са свим учесницима у процесу, да размењују искустава и ефикасно уче како унутар установе, тако и изван ње.

Тематски елеменат Сарадња и умрежавање састоји се од три поделемента и девет дескриптора.