IV б. Информално и неформално учење

IV б. Признати су сви облици информалног и неформалног учења

Наставне дигиталне технологије  омогућавају појединцима да уче где желе и када то желе. Образовна установа признаје и вредније информално и неформално учење које се одвија ван формалних оквира.


Дескриптори

38. Препознаје се и признаје претходно, искуствено учење и аутономија учења.
Образовна установа има утврђене поступке за препознавање и признавање претходног, искуственог и самосталног учења, укључујући информално и неформално учење које је могуће разумно проценити. Ова поступци се систематски анализирају и унапређују, на основу педагошког и технолошког развоја. (на пример онлајн беџеви).


Comments