IV Пракса оцењивања


Овај елемент се односи на улогу коју наставне дигиталне технологије имају у подршци интегрисаном оцењивању, пружајући свим учесницима благовремене и значајне информације о искуствима и постигнућима ученика. Пракса оцењивања обухвата мере које образовне установе разматрају да би постепено пребациле тежиште са традиционалног ка свеобухватнијим начинима оцењивања. Овакави облици оцењивања биће усмерени на ученика, персонализовани, аутентични, интегрисани и таква пракса оцењивања узимаће у обзир знања, вештине и компетенције развијене у информалним, формалним и неформалним облицима учења. 
Тематски елеменат за праксу оцењивања има три поделемента и девет дескриптора