II б. Педагошке улоге и приступи

II б. Промишљају се и редефинишу улоге и педагошки приступи

Установа оснажује  запослене и ученике и очекује да усвоје и прилагоде ефикасне и иновативне педагошке праксе које су омогућене употребом дигиталних технологија за учење и да користе ове праксе у различитим околностима (унутар и изван организације) и за различите намене (формалне и неформалне ).


Дескриптори

21. Запослени су партнери у промени
Установа има за циљ успостављање културе у којој се запослени (укључујући ученике по потреби) сматрају партнерима у промени, који су охрабрени и мотивисани да предвиде ризике и да истражују нове приступе који активно доприносе интеграцији и ефикасној употреби дигиталних технологија за свеобухватне исходе учења.

22. Предвиђене су нове улоге запослених
Установа оснажује запослене да делују као ментори, оркестратори и фацилитатори процеса учења и као узори у процесу доживотног учења и личне професионалне модернизације. Очекује се да ће особље експериментисати са креативном и иновативном употребом дигиталних технологија да би побољшали учење и наставу.

23. Предвиђене су нове улоге за ученике
Установа промовише различите дигиталне технологије за учење и мултимодални садржај, алате и платформе које подстичу приступе у којима је ученик центар процеса, оптимизоване за специфичне контексте учења (укључујући, на пример, аудио-визуелне материјале, е-портфолио, симулације, озбиљне игре, кодирање, бесплатне материјале за учење, креативне уметности). Ученици су подстицани и очекује се преузму одговорност и контролу над учењем и напредовањем; са могућношћу њиховог укључивања у процес учења у улози ко-дизајнера.

24. Педагошки приступи су разноврсни
Област наставе и учења је "редизајнирана" тако да су у њу уграђене дигиталне технологије. Полазећи од релевантних истраживања, установа промовише разнолику наставу засновану на технологији која је флексибилна, прилагодљива и занимљива (нпр. учење кроз игру, учење кроз истраживање, учење кроз рад, увећане и побољшане употребом дигиталних технологија).

25. Развијена је индивидуализована настава
Установа подржава и предвиђа употребу дигиталних технологија за учење за повећање могућности индивидуализоване наставе, имајући у виду предности, могућности и очекивања ученика.

26. Унапређује се креативност.
Ученици и запослени су подстицани да истражују и обогате своје праксе помоћу дигиталних технологија које омогућавају креативност и креативно изражавање.

27. Очекује се сарадња и групни рад
Будући да је учење друштвени процес, установа подстиче и очекује сарадњу и рад у групама, где у многим случајевима могу да помогну дигитални алати и платформе. Ово код запослених и ученика подстиче самосталност у размишљању, тимски рад, оспособљавајући их да размотре мноштво перспектива.

28. Развијају се социјалне и емоционалне вештине
Установа код запослених и ученика подстиче развој друштвених и емоционалних вештина (вештине неопходне за разумевање и управљање емоцијама, постављање и остваривање позитивних циљева, осећање и показивање емпатије за друге, успостављање и одржавање позитивних односа, доношење одговорних одлука) и како такве вештине могу применити у дигиталном и онлајн окружењу.


Comments