II а. Унапређење и праћење

II а. Дигитална компетенција се унапређује, пореди и оцењује

Овај поделеменат истиче да је значајно да особље и ученици покажу дигиталне компетенције (ДК) које су потребне за ефикасно коришћење дигиталне технологије за наставу, учење, процену и лидерство. Такође, указује на одговорност и дужност установе да брине о безбедности и добробити особља и ученика  док су дигитално ангажовани. Безбедност и свест о ризицима, уз јасно разумевање одговорног понашања  изузетно су важни.


Дескриптори

17. Запослени и ученици су дигитално компетентни
Установа има процесе којима осигурава да запослени и ученици буду сигурни и компетентни при интегрисању технологије у свакодневну праксу (настава, учење, комуникација, оцењивање, администрација) и да су способни су да бирају (или имају приступ) уређаје, софтвер, апликације, дигиталне садржаје и онлајн сервисе који најбоље одговарају њиховим потребама и образовним очекивањима.

18. Безбедност, ризици и одговорно понашање у онлајн окружењу у првом су плану
Дигитална компетенција запослених и ученика свеобухватно се бави безбедношћу, свешћу о ризицима и правилима одговорног понашања у онлајн окружењу.

19. Дигитална компетенција (ДК), запослених и ученика је сравњена са стандардима
Мере за развој дигиталне компетенције описане су у плановима организације. Организација је усвојила / прилагодила релевантне оквире и онлајн алате (нпр. Европски Дигкомп оквир, ИКТ компетенције за наставнике Унеска )за поређење дигиталне компетенције запослених и ученика на систематичан начин.

20. Дигитална компетенција је укључена у процене запослених.
Дигитална компетенција је урачуната у процене учинка запослених.


Comments