II Пракса наставе и учења


За прелазак на образовање за дигитално доба (Европска мрежа Савета за образовање, 2014) од суштинског је значаја да установа модернизује праксу наставе и учења ако жели да оствари потенцијал дигиталних технологија за учење које омогућују ефикасније искуство учења, и интерно и у ширем спољном окружењу и екосистему знања.
Тематски елеменат Пракса наставе и учења састоји се од два поделемента и дванаест дескриптора.