I в. Управљање и надзор

I в. Постоји модел управљања и надзора

Припремљен је модел управљања и надгледања којим се координира и надгледа план имплементације за учење у дигиталном добу и дигитални капацитет, укључујући и ефикасну употребу људских и других ресурса и организовање интеграције и ефикасног коришћења образовних дигиталних технологија. 


Дескриптори

10. Постоји заједничко разумевање и посвећеност плану имплементације.
Лидерски тим разуме зашто и како установа настоји да интегрише наставне дигиталне технологије, и посвећен је раду на имплементацији плана.

11. У управљању постоје јасна задужења.
У управљању постоје јасне одговорности и задужења за остварење и праћење плана имплементације дигиталних капацитета.

12. Ресурси су усклађени са буџетом и запосленима.
Људски ресурси и буџет који су потребни за спровођење плана имплементације дигиталних капацитета су јасно назначени и оптимизовани у контекст расподеле буџетских средстава и планова запослених.

13. Исходи, квалитет и утицај плана имплементације су размотрени.
Предвиђен је процес за периодично прегледање и извештавање о исходима, квалитету и утицају плана имплементације дигиталних капацитета, као и за ажурирање плана у складу са образовним потребама установе, за нове технолошке трендове и педагошки развој.

14. Посебне иницијативе или пилот-покушаји су евалуирани.
Предвиђени су одговарајући поступци за евалуацију посебних иницијатива или пилот-покушаја које установа може предузети као део плана имплементације дигиталних капацитета.

15. Статус имплементације је проверен поређењем са стандардима.
Спроведен је процес екстерне провере дигиталних капацитета установе поређењем са сличним установима у региону, на националном нивоу или међународном.

16. Постоји надзор образовне политике и смернице.
Управни одбори или други органи управљања баве се питањима политике и смерницама у области наставе за дигитално доба.


Comments