I б. План имплементације

I б. Стратегија наставе за дигитално доба је подржана планом имплемeнтације

Организација има добро дефинисан и реалан план имплементације  дигиталних капацитета, са јасним приоритетима и мерљивим циљевима  за ефикасан развој наставних дигиталних технологија у целој установи и у  контексту свеобухватне образовне политике / стратешког плана за наставу, учење и процену.


Дескриптори

5. У планирању треба предвидети препреке и начине превазилажења препрека.
План имплементације дигиталних капацитета и интеграција наставне дигиталне технологије у свој контекст треба да стави и могуће баријере. План имплементације дигиталних капацитета узима у обзир контекст и заснива се на подршци у превазилажењу препрека приликом интеграције наставне дигиталне технологије.

6. Унутрашњи актери имају степен аутономије.
План имплементације дигиталних капацитета пружа интерним актерима степен аутономије у примени дигиталних технологија учења, у контексту свеобухватне образовне политике и / или захтева наставног плана и програма.

7. Дефинисане су могућности, подстицаји и награде за запослене.
План имплементације дигиталних капацитета дефинише могућности, подстицаје и награде за запослене који се активно ангажују у процесу изградње дигиталног капацитета и модернизацији окружења за учење.

8. Учење у дигиталном добу је у складу са ширим приоритетима.
План имплементације дигиталних капацитета је у складу са ширим приоритетима, укључујући једнаке могућности за све са циљем да ублажи социјално неповољне услове и смањи ризик од неадекватног решавања потреба одређених група, као што су даровити ученици, мигранти и ученици који рано напуштају школу.

9. Постоје дупли циљеви: модернизација постојећих образовних могућности и понуде нових могућности.
План имплементације дигиталног капацитета обухвата не само обезбеђење употребе дигиталних технологија за учење у циљу модернизације постојећих образовних могућности, већ и за понуду нових могућности за формално и неформално образовање.


Comments