I а. Мисија, визија и стратегија

I а. Учење за дигитално доба део је укупне мисије, визије и стратегије

Фактори који подстичу ефикасно учење, укључујући интеграцију и коришћење технологија у настави за дигитално доба у целој установи јасно су уграђени у исказе мисије, визије и у стратегију установе.   


Дескриптори

1. Потенцијал наставних дигиталних технологија јасно је означен.
Процеси стратешког / планирања установе и документација обухватају визију и мисију кроз које се јасно изражава потенцијал дигиталних технологија за учење, у циљу модернизације наставне праксе, усмерене ка разумљивијим исходима учења.

2. Објашњене су предности наставе за дигиталне технологије.
Установа има одговарајуће процесе спремне за унутрашње и спољашње тумачење визије, као и за користи које се очекују као резултати интеграције дигиталних технологија за наставу.

3. Стратешки план обухвата учење за дигитално доба.
Стратешки план установе базира се на доказима и поткрепљен је подацима текућих истраживања у области коришћења дигиталних технологија у образовању; он обухвата специфичне циљеве и задатке наставе за дигитално доба, који су одрживи у целој установи, уз одговарајуће показатеље учинка.

4. Отворена школа је један од видова јавног ангажмана институције.
Отворена школа подразумева да установа има обавезу да у својој стратегији предвиди јавне образовне активности као што су јавни курсеви, предавања и слободан приступ дигиталним изворима и публикацијама.


Comments