I Пракса лидерства и управљања


Овај тематски елеменат се односи на улогу лидерства у интеграцији и ефикасној употреби дигиталних технологија у целој установи, у складу са њеном мисијом и активностима наставе и учења. Процес стратешког планирања организације треба да обухвати дигиталне технологије учења које треба да буду камен темељац за добро дефинисану и добро повезану дугорочну визију образовања. Ова визија треба да има видну подршку кроз лидерство и управљање и требало би да се јасно изрази кроз краткорочне и средњорочне стратешке планове.Тематски елеменат Пракса лидерства и управљања састоји се од три поделемента и шеснаест дескриптора.