V а. Дигитални садржаји

V а. Дигитални садржаји и бесплатни образовни ресурси се промовишу и користе.

Установа очекује, олакшава и подстиче употребу одговарајућег, квалитетног и прилагођеног дигиталног садржаја који је лако доступан,  како би се задовољиле потребе запослених и ученика, без обзира на то где и када се настава и учење одвијају.


Дескриптори

43. Запослени и ученици су креатори садржаја.
Установа подстиче и подржава запослене и ученике да креирају и користе дигиталне садржаје и у формалним и неформалним областима курикулума.

44. Репозиторијуми се масовно и ефикасно користе.
Запослени и ученици развијају вештине потребне за идентификацију и коришћење репозиторијума релевантних за њихове наставне програме и доприносе вредности ових садржаја активним учешћем у виду напомена и коментара.

45. Интелектуална својина и ауторска права се поштују.
Установа има правила и процедуре како би осигурала да су учесници добро информисани о интелектуалној својини и ауторским правима када користе, прерађују или стварају нове дигиталне садржаје.

46. Дигитални алати и садржаји су лиценцирани.
Установа има правила и процедуре (одговарајуће правилнике) који се односе на дозволе за коришћење одређених садржаја (на пример, е-књига, часописа), софтвера, апликација, платформи и других образовних ресурса комерцијалних издавача или провајдера.

47. Бесплатни образовни ресурси се користе и промовишу.
Установа активно промовише употребу /прераду / креирање бесплатних образовних ресурса (ОЕР) и лиценцирање као подршку модернизованом курикулуму и да би се ученицима пружила могућност да развијају своје знање и вештине и постигну свеобухватне исходе учења.


Comments