V Садржаји и курикулум


Курикулум се прегледа или прилагођава (у зависности од степена аутономије које установа има у погледу тих промена) и редовно ажурира, како би се искористио снажан потенцијал дигиталних технологија за учење и дигиталног садржаја за модернизацију наставе, учења и праксу оцењивања и побољшање исхода учења.
Тематски елеменат Садржај и курикулум има два подемента и једанаест дескриптора.