VII б. Дигитална инфраструктура

VII б. Дигитална инфраструктура се планира и њоме се управља

Установа располаже утврђеним поступцима и стручношћу неопходном за ефикасну идентификацију, одабир и примену дигиталних технологија за учење на нивоу читаве установе, у односу на сопствену размеру и потребе установе. Услуге морају функционисати беспрекорно када су у питању потребе запослених и ученика. Да би се то осигурало, ИКТ подршка и услуге (мреже, портали, вај-фај, облак) морају бити свуда присутни.


Дескриптори

65. Постоји одговарајући правилник за употребу.
Коришћење дигиталних технологија, садржаја, платформи и услуга од стране запослених и ученика регулисано је правилником који је установа званично усвојила и јасно саопштила свим корисницима.

66. Доступно је педагошко и техничко стручно мишљење о улагању у дигиталне технологије.
Установа има приступ педагошким и техничким стручним мишљењима (унутар установе или ван ње) за подршку планирању и доношењу одлука у вези са улагањем у технологије, ресурсе и услуге.

67. Опсег дигиталних технологија за учење подржава учење на сваком месту и у свако време.
Установа располаже широким спектром дигиталних технологија за учење, алата, апликација, садржаја и услуга и предузима одговарајуће кораке како би они били доступни запосленима и ученицима на сваком месту у свако време (на пример, у формалном и неформалном окружењу).

68. Подржава се приступ “донесите сопствени уређај”.
Запослени и ученици могу на сопственим уређајима да користе све услуге које установа пружа. Параметри за коришћење сопствених уређаја утврђени су одговарајућим правилником.

69. Постоје мере за решавање проблема неједнакости и дигиталне инклузије.
Заједно са порастом броја дигиталних уређаја и већом повезаношћу, установа је свесна могућности повећања степена неједнакости социјално угрожених ученика и доноси посебне мере у циљу задовољења потреба таквих ученика.

70. Обезбеђене су техничка и корисничка подршка.
Техничка и корисничка подршка је планирана и интегрисана у дигиталну инфраструктуру да би се осигурао поуздан рад, одржавање и интероперабилност, као и да би се запосленима и ученицима осигурао једноставан приступ дигиталним технологијама, садржајима и услугама које су им потребне. Да би се одредио опсег доступних услуга и подршке (унутар установе или од спољашњих снабдевача), може се донети Споразум о нивоу пружених услуга.

71. Помоћне технологије задовољавају посебне потребе.
Помоћне технологије и одговарајући дигитални садржаји користе се унутар читаве организације у циљу задовољења посебних потреба ученика којима је неопходна додатна или другачија подршка у учењу.

72. Мере за заштиту приватности, поверљивости и безбедности добро су познате.
Установа располаже одговарајућим правилницима, процедурама и сигурносним мерама како би се обезбедила заштита приватности појединца, заштита података, поверљивост и безбедна употреба дигиталних технологија за учење. Ово укључује законске обавезе у погледу заштите података и дозволе за њихово коришћење, аналитику учења и формална упутства за запослене и ученике о приватности, поверљивости и безбедност у онлајн окружењу.

73. Присутно је ефикасно планирање набавки.
Планирање набавке обухвата како опште, тако и посебне потребе и захтеве (предметне или професионалне софтвере или стручне радне станице, на пример) и обезбеђује одговарајућу софтверску технологију укључујући, на пример, ону којом се омогућава флексибилност кроз виртуализацију радне површине рачунара. Одлуке о набавци мрежа, опреме и софтвера доносе се на основу укупних очекиваних трошкова набавке и коришћења у року употребе.

74. Постоји оперативни план за ИКТ подршку и услуге.
Установа поседује одржив оперативни план у погледу набавки, одржавања, интероперабилности и безбедности ИКТ подршке и услуга у складу са сопственим могућностима и потребама.


Comments