VII а. Физички и виртуелни простори

VII а. Физички и виртуелни простори за учење осмишљени су у складу са потребама учења у дигиталном добу

Начин на који су они уређени недвосмислено указује на доминантну парадигму наставе и учења, али може такође обликовати и утицати на праксе наставе и учења које се у установи одвијају (спроводе и сл).  Стога, образовна установа води рачуна о томе да су простори за учење пажљиво дизајнирани и организовани, у складу са предвиђеним наставним и образовним активностима.


Дескриптори

63. Физички простор за учење на најбољи начин истиче могућности које нуди учење у дигиталном добу.
Физички простори за учење су осмишљени, преуређени и опремљени тако да се на најбољи начин искористе могућности које нуде дигиталне технологије за учење, са приступом широком спектру релевантних дигиталних алата, садржаја и услуга у окружењу које се прилагођава тренутним потребама.

64. Виртуелни простори за учење су оптимизовани.
Прављење нових или прилагођавање постојећих виртуелних простора за учење (различитих платформи за учење) на прави начин одражава жељену педагошку парадигму, а запослени и ученици имају исте могућности као и при учењу лицем у лице. Виртуелни простори за учење су направљени (или прилагођени) тако да буду што доступнији, применљивији и прилагођенији корисницима.


Comments