VII Инфраструктура


Овај елемент дигиталних компетенција за образовне установе односи се на кључну улогу инфраструктуре у омогућавању и олакшавању примене иновативних пракси, као и у проширењу простора за учење (физичког и виртуелног) тако да он буде отворен и флексибилан (појединац или група може да учи било где, било кад, на одабраном уређају и са изабраним ментором). Чињеница да се на нивоу целе установе примењује иновативно планирање, адаптација и/или реорганизација виртуелног и физичког простора за учење указује на то да установа има визију модернизације рада у циљу постизања обухватнијих исхода учења. Oсновна улога дигиталних услуга је да подупиру oвакав развој и зато оне морају бити поуздане, сигурне и прилагодљиве. 
Тематски елеменат Инфраструктура има два поделемента и дванаест дескриптора.