Дигиталне потребе

Непревазиђени Маслов

Откада је Маслов, заинтересован за социјалну психологију, изградио хијерархију потребаона не престаје да доживљава преиначења и да се примењује на друге и специјалне области.
https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B-6X1MpXUEtaS2N3dEhGWG5tTHM/view?usp=drive_web
Заједничко свим хијерархијама по узору на Маслова јесте то што је у дну пирамиде најнижи степен, а на врху највиши степен. По Маслову, последњи степен постигне само 2% људи. То можда делује депримирајуће за оне који раде на себи, али је донекле и очекивано - хијерархија не би ни постојала кад би сви били у стању да лако постигну све нивое. 
По узору на Масловљеву хијерархију потреба креирана је чак и хијерархија потреба прилагођена друштвеним мрежама, а хијерархија интернет-потреба (The Hiеrarchy of Internet Needs) је већ увелико прихваћена.

https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B-6X1MpXUEtaSVVYeGJIbDBYeHc/view?usp=drive_web
Пирамида вештина и у складу с њом - пирамида улога у односу на степен овладаности неком вештином такође је нспирисана Масловљевом хијерахијом потреба.

https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B-6X1MpXUEtaQmxEd3E3Wjk3ZlU/view?usp=drive_web

На списку хијерархија по узору на Маслова занимљиво је поменути пирамиду мотивације за рад. И она се у процесу стицања дигиталних компетенција може користити да препознамо своју или мотивисаност других и степен на ком је та мотивисаност.

https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B-6X1MpXUEtaY1gxd0FpTXQ4ekk/view?usp=drive_web
Comments